Nieuws

Nieuwsbrieven VGKTC 

Op deze pagina vindt u onder meer de Nieuwsbrieven die de VGKTC  uitbrengt. Daarnaast zullen hier ook andere nieuwsberichten geplaatst worden.

 

De Algemene Ledenvergadering VGKTC in 2023 is vastgelegd op
21 november.

Verslag ALV 22 november 2022
Presentatie 22 november 2022
Presentatie betr. Bpf MITT 22 november 2022

Verslag ALV 16 november 2021

Nieuwsbrief 24 – oktober 2021

Maart 2021:
De verkiezingen voor de vacature in het bestuur van Bpf MITT zijn afgerond. Op 22 maart heeft Bpf MITT bekend gemaakt dat Niek Mol is gekozen voor de vacante zetel in het bestuur. Op de website van MITT wordt hieraan meer aandacht besteed.

Het bestuur is er van overtuigd dat de inzet van de leden van VGKTC bij deze verkiezing beslissend is geweest en bedankt alle leden die hun stem hebben uitgebracht.

 

Juli 2020: Toelichting Pensioenakkoord

Januari 2020:

Koepel Gepensioneerden

Per 1 januari 2020 is de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG), waar ook de VGKTC lid van is, gefuseerd met de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden. Deze organisaties gaan gezamenlijk verder onder de naam Koepel Gepensioneerden.

De Koepel Gepensioneerden is de grootste seniorenorganisatie van Nederland en vertegenwoordigt direct 300.000 gepensioneerden en indirect alle 3 miljoen gepensioneerden in ons land. Meer dan 150 organisaties van gepensioneerden zijn aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden, alsmede KBOBrabant en de Federatie van Algemene Senioren Verenigingen (FASv).

Breder dan inkomensbelangen

De laatste jaren is steeds duidelijker geworden, dat de vraagstukken waarmee gepensioneerden en andere senioren te maken krijgen meer terreinen omvat dan pensioenen en inkomen. Daarom houdt de Koepel Gepensioneerden zich ook bezig met zorg, welzijn en wonen. Door de schaalvergroting ontstaat nu een organisatie die de bredere belangen van gepensioneerden in Nederland nog beter kan behartigen. De Koepel Gepensioneerden wil als kennis gedreven belangenorganisatie spreekbuis en aanspreekpunt zijn voor heel gepensioneerd Nederland.

De Koepel Gepensioneerden speelt via het AGE-platform Europe en de ouderenkoepel EURAG ook een stevige rol in de belangenbehartiging en uitwisseling van kennis en ervaring ten aanzien van ouderenvraagstukken in Europa.

Op de pagina ‘Links’ vindt u een link naar de website van de Koepel Gepensioneerden. Op deze website verschijnen regelmatig nieuwsbrieven van de Koepel.

Nieuwsbrief 23 – oktober 2020
Verslag ALV 12 november 2019
Nieuwsbrief 22
Verslag ALV 15 november 2018
Presentatie PF Ten Cate 15 november 2018

Nieuwsbrief 21
Nieuwsbrief 20