Nieuws

Nieuwsbrieven VGKTC 

Op deze pagina vindt u onder meer de Nieuwsbrieven die de VGKTC enkele malen per jaar uitbrengt. Daarnaast zullen hier ook andere nieuwsberichten geplaatst worden.

Augustus 2020: 

Ledenvergadering VGKTC

Als de regels het toelaten is het bestuur voornemens de voor 17 november 2020 geplande ledenvergadering in Nijverdal te laten doorgaan. Half oktober wordt gekeken naar de dan geldende regels en de uitvoerbaarheid.

De leden ontvangen in elk geval in de tweede helft van oktober een nieuwsbrief.

Als zich al eerder ontwikkelingen voordoen, die van invloed zijn op het al dan niet doorgaan van de ledenvergadering, dan zullen wij dit direct op onze website melden.

 Hopelijk tot ziens op 17 november.

 Het bestuur

 

Juli 2020: Toelichting Pensioenakkoord

Januari 2020:

Koepel Gepensioneerden

Per 1 januari 2020 is de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG), waar ook de VGKTC lid van is, gefuseerd met de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden. Deze organisaties gaan gezamenlijk verder onder de naam Koepel Gepensioneerden.

De Koepel Gepensioneerden is de grootste seniorenorganisatie van Nederland en vertegenwoordigt direct 300.000 gepensioneerden en indirect alle 3 miljoen gepensioneerden in ons land. Meer dan 150 organisaties van gepensioneerden zijn aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden, alsmede KBOBrabant en de Federatie van Algemene Senioren Verenigingen (FASv).

Breder dan inkomensbelangen

De laatste jaren is steeds duidelijker geworden, dat de vraagstukken waarmee gepensioneerden en andere senioren te maken krijgen meer terreinen omvat dan pensioenen en inkomen. Daarom houdt de Koepel Gepensioneerden zich ook bezig met zorg, welzijn en wonen. Door de schaalvergroting ontstaat nu een organisatie die de bredere belangen van gepensioneerden in Nederland nog beter kan behartigen. De Koepel Gepensioneerden wil als kennis gedreven belangenorganisatie spreekbuis en aanspreekpunt zijn voor heel gepensioneerd Nederland.

De Koepel Gepensioneerden speelt via het AGE-platform Europe en de ouderenkoepel EURAG ook een stevige rol in de belangenbehartiging en uitwisseling van kennis en ervaring ten aanzien van ouderenvraagstukken in Europa.

Op de pagina ‘Links’ vindt u een link naar de website van de Koepel Gepensioneerden. Op deze website verschijnen regelmatig nieuwsbrieven van de Koepel.

Verslag ALV 12 november 2019
Nieuwsbrief 22
Verslag ALV 15 november 2018
Presentatie PF Ten Cate 15 november 2018

Nieuwsbrief 21
Nieuwsbrief 20
Nieuwsbrief 19
Nieuwsbrief 18
Nieuwsbrief 17
Nieuwsbrief 16
Nieuwsbrief 15
Nieuwsbrief 14