Jaarrekening

De jaarrekeningen 2007 t/m 2019 zijn gecontroleerd en akkoord bevonden door de kascommissie.

De kascommissie bestaat uit:

  • Mw. M.M.H.J. (Magda) Ploumen-Aldenhoff
  • Dhr. Th.A. (Theo) Woertman
  • Dhr. H. (Herman) Beuker*

* Onlangs bereikte ons het droevige bericht dat Herman Beuker op 17 oktober jl. is overleden.

U kunt de meest recente jaarrekeningen hier inzien:

2019
2018
2017
2016
2015