Jaarrekening

De jaarrekeningen 2007 t/m 2019 zijn gecontroleerd en akkoord bevonden door de kascommissie.

De kascommissie bestaat uit:

  • Mw. M.M.H.J. (Magda) Ploumen-Aldenhoff
  • Dhr. Th.A. (Theo) Woertman
  • Dhr. H. (Herman) Beuker*

* Onlangs bereikte ons het droevige bericht dat Herman Beuker op 17 oktober jl. is overleden.

Gedurende de eerste helft van 2021 heeft Magda Ploumen aangegeven zich toch te willen terugtrekken als lid van de kascommissie. Sinds medio 2021 bestaat de kascommissie uit de heren H. (Henk) Scheppink en Th.A. (Theo) Woertman.

U kunt de meest recente jaarrekeningen hier inzien:

2019
2018
2017
2016
2015