Het bestuur

Het bestuur van de Vereniging van Gepensioneerden Koninklijke Ten Cate bestaat uit 4 leden:

H.E. (Herman) Klompenmaker, voorzitter en bestuurslid
J. (Josine) van der Meulen-Jongerling, secretaris
A.D. (Ton) Kempers, penningmeester
C. (Cor) Troost, bestuurslid

Rooster van aftreden:

H.E. Klompenmaker
Datum 1e benoeming 01.12.2019
Aftredingsdatum 01.12.2023
Aantal herbenoemingen: 0

J. van der Meulen-Jongerling
Datum 1e benoeming 15.11.2016
Aftredingsdatum 01.12.2024
Aantal herbenoemingen: 1

C. Troost
Datum 1e benoeming 15.10.2010
Aftredingsdatum 01.12.2026
Aantal herbenoemingen: 2

A.D. Kempers
Datum 1e benoeming 01.12.2019
Aftredingsdatum 01.12.2023
Aantal herbenoemingen: 0