Home

Welkom op de site van de Vereniging van Gepensioneerden Koninklijke Ten Cate.

De vereniging (VGKTC) staat open voor de gepensioneerden en hun nabestaanden van de TenCate bedrijven die eigendom waren van Koninklijke Ten Cate nv (voorheen Koninklijke Nijverdal Ten Cate nv) en TenCate Nederland bv. De vereniging heeft onder meer ten doel het behartigen van de belangen van leden en van niet-leden die voldoen aan de lidmaatschapseisen zoals genoemd in artikel 3 van de statuten, in het bijzonder met betrekking tot de huidige of toekomstige aanspraken op pensioen uit de Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Mode-, Interieur-, Tapijt- en Textielindustrie. Daarnaast wil de vereniging de contacten tussen de leden bevorderen en in stand houden.

Op de pagina Links vindt u een link naar de website van het Bedrijfstakpensioenfonds MITT.